Czy zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych może przebiegać bez objawów oponowych?

05.02.2024
prof. dr hab. n. med. Joanna Zajkowska
Klinika Chorób Zakaźnych I Neuroinfekcji, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Wybrane treści dla pacjenta
  • Wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
  • Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
  • Ropniak podtwardówkowy
  • W jaki sposób można zarazić się paciorkowcem z grupy B?