Czy zmieniła się epidemiologia PIMS - wieloukładowego zespołu zapalnego u dzieci związanego z COVID-19?

29.05.2024
dr n. med. Magdalena Okarska-Napierała
Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Wybrane treści dla pacjenta
  • Bostonka – kiedy można się zarazić? Objawy bostonki u dziecka i dorosłego
  • Gorączka w podróży do tropiku
  • Gorączka okopowa
  • Zatrucie pokarmowe
  • Gorączka krwotoczna z zespołem nerkowym
  • Choroba dłoni, stóp i jamy ustnej