Wirus Alkhurma roznoszony przez kleszcze z gatunku Hyalomma rufipes w krajach basenu Morza Śródziemnego

Wirus Alkhurma roznoszony przez kleszcze z gatunku Hyalomma rufipes w krajach basenu Morza Śródziemnego
07.06.2018
opracował: Adam Chabiński
www.medicalxpress.com