Wzrost liczby zachorowań na malarię w New Delhi

Wzrost liczby zachorowań na malarię w New Delhi
27.07.2018
opracowała: lek. med. Martyna Biała
Źródło: Savargaonkar D., Nagpal B.N., Srivastava B. i wsp.: The footprints of relapsing malaria in southwest Delhi, India. J. Vector Borne Dis. 2015; 52(4): 287–292