Gęstość zaludnienia jest związana z większą częstością występowania parazytoz u dziko żyjących ssaków

16.12.2021
dr n. med. Martyna Biała
Na podstawie: Amy G. Wilson i wsp.: Human density is associated with the increased prevalence of a generalist zoonotic parasite in mammalian wildlife https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2021.1724

Wybrane treści dla pacjenta: