W Polsce nawet 80% osób z pierwotnymi niedoborami odporności wciąż pozostaje niezdiagnozowanych

25.04.2022
mat. prasowe www.madraopieka.pl