USA – stan zagrożenia zdrowia publicznego w związku z szerzeniem się małpiej ospy

05.08.2022
Z Waszyngtonu Oskar Górzyński