Spotkanie komitetu ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (IHR) dotyczące aktualnej sytuacji związanej z epidemią małpiej ospy