Charakterystyka Vibrio choleraeV. parahaemolyticus wyizolowanych z żywności i wody w Egipcie

26.10.2023
opracowała: dr n. med. Martyna Biała
na podstawie: Mona A. El-Zamkan i wsp.: Molecular characterization of Vibrio species isolated from dairy and water samples. https://www.nature.com/articles/s41598-023-42334-4

Wybrane treści dla pacjenta
  • Zatrucie pokarmowe
  • Biegunka infekcyjna
  • Zespół rozrostu bakteryjnego
  • Biegunki wywołane przez pałeczki Salmonella (salmonellozy)
  • Biegunki wywołane przez szczepy z rodzaju Shigella (szigeloza, czerwonka bakteryjna)
  • Stolec – zmieniony wygląd
  • Biegunka ostra
  • Przewlekłe zapalenie trzustki
  • Kamica żółciowa
  • Choroba Leśniowskiego i Crohna