Dlaczego wankomycynę w leczeniu zakażenia Clostridioides difficile należy podawać doustnie, a nie dożylnie?

12.02.2024
prof. dr hab. n. med. Jacek Czepiel
Klinika Chorób Zakaźnych i Tropikalnych CM UJ w Krakowie