Zakażenie C. difficile – profilaktyka, rozpoznawanie i leczenie według aktualnych wytycznych

23.11.2020
dr n. med. Tomasz Ozorowski
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Zespół ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych, Szpital Kliniczny UM w Poznaniu
INTERNA 2019