Korzystając ze stron oraz aplikacji mobilnych Medycyny Praktycznej, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz zgodnie z polityką Medycyny Praktycznej dotyczącą plików cookies.
Jestem lekarzem Jestem pacjentem
21 kwietnia 2015 roku
poczta
zaloguj się
 
Infekcje - serwis dla lekarzy - Medycyna Praktyczna
medycyna praktyczna dla lekarzy

Zasady profilaktyki i nadzoru nad zakażeniami w zakładach opieki długoterminowej

27.11.2013
dr hab. n. biol. Jadwiga Wójkowska-Mach1, dr hab. n. med. Barbara Gryglewska2, dr n. biol. Anna Różańska1, dr hab. n. med. Małgorzata Bulanda prof. UJ1

1 Katedra Mikrobiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
2 Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie

Skróty: APIC – Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology, CDC – Centers for Disease Control and Prevention, DPS – dom pomocy społecznej, ESBL – β-laktamazy o rozszerzonym spektrum substratowym, GAS – paciorkowce grupy A, HAI – zakażenia związane z opieką medyczną, HALT – Health care-Associated Infections In European Long-Term Care Facilities, ICP – specjalista ds. kontroli zakażeń, KKZ – komitet kontroli zakażeń, LTC – opieka długoterminowa, LTCF – zakłady opieki długoterminowej, MDRO – drobnoustroje wielolekooporne, MRSA – Staphylococcus aureus oporny na metycylinę, SHEA – Society for Healthcare Epidemiology of America, VREEnterococcus oporny na wankomycynę, TB – gruźlica, TST – odczyn tuberkulinowy, WZW – wirusowe zapalenie wątroby, ZOL – zakład opiekuńczo-leczniczy, ZUM – zakażenie układu moczowego

» Ciąg dalszy dostępny po zalogowaniu dla osób związanych zawodowo z ochroną zdrowia.

» Zaloguj się lub przejdź do portalu dla pacjentów.