Ropnie amebowe - trudności diagnostyczne i terapeutyczne

Ropnie amebowe - trudności diagnostyczne i terapeutyczne
09.01.2017
dr n. med. Wacław Leszek Nahorski
Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych
Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, GUM