Zakażenia szpitalne - aktualne wyzwania

Zakażenia szpitalne - aktualne wyzwania
31.03.2016
dr n. med. Tomasz Ozorowski
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Zespół ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych
Szpital Kliniczny UM w Poznaniu