Czy warto badać pacjentów w kierunku zakażenia HEV?

17.01.2018
dr n. med. Maciej Bura
Klinika Chorób Zakaźnych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
TROPIKI 2017