Leczenie WZW u ciężarnych i dzieci - nowe możliwości

29.09.2020
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pawłowska
Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Wieku Rozwojowego Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy
Konferencja Medycyna XXI wieku - postępy i wyzwania, Toruń 2019