Leczenie zakażeń wywołanych przez szczepy wieloantybiotykooporne – zasady postępowania

19.05.2021
prof. Waleria Hryniewicz
Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej, Narodowy Instytut Leków, Warszawa
INTERNA 2020 w Internecie – XIX Krajowa Konferencja Szkoleniowa TIP „Postępy w chorobach wewnętrznych”