Bakterie wielolekooporne – problem pacjenta z niedoborem odporności i nie tylko

18.06.2021
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat
Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
Konferencja: Wtórne zaburzenia odporności 2020 w Internecie – interdyscyplinarne wyzwanie współczesnej medycyny