Racjonalna antybiotykoterapia w świetle Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków

15.01.2021
prof. dr hab. n. med. Waleria Hryniewicz
Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej, Narodowy Instytut Leków, Warszawa