Pacjent dorosły z gorączką o nieznanej przyczynie – algorytm postępowania dla lekarza rodzinnego

05.08.2022
dr n. med. Anna Kuna
Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych, Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, Gdański Uniwersytet Medyczny
Rodzinna 2021 - Nowości i praktyka