Profilaktyka i kontrola chorób zakaźnych w kontekście agresji Rosji na Ukrainę

19.05.2023
dr n. med. Agnieszka Wroczyńska
Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych, Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, GUM
INTERNA 2022