Leczenie WZW typu C. Zalecenia PGE HCV 2023. Cz. 3. Ocena skuteczności leczenia, reterapia

08.11.2023
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz1 (przewodniczący Grupy), prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak2,
dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz3, prof. dr hab. n. med. Piotr Małkowski4, prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pawłowska5, prof. dr hab. n. med. Anna Piekarska6, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon7, dr hab. n. med. Dorota Zarębska-Michaluk8

Wybrane treści dla pacjenta
  • WZW typu C i przewlekłe zapalenie wątroby
  • Ostre wirusowe zapalenie wątroby u dziecka
  • Ostre wirusowe zapalenie wątroby (WZW)