Leczenie WZW typu C. Zalecenia PGE HCV 2023. Cz. 5. Sytuacje szczególne – koinfekcje z HBV/HIV, niewydolność nerek, uzależnienia, opieka w zakładach karnych

20.11.2023
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz1 (przewodniczący Grupy), prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak2,
dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz3, prof. dr hab. n. med. Piotr Małkowski4, prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pawłowska5, prof. dr hab. n. med. Anna Piekarska6, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon7, dr hab. n. med. Dorota Zarębska-Michaluk8

Wybrane treści dla pacjenta
  • Szczepienie przeciwko WZW typu A
  • Ostre wirusowe zapalenie wątroby (WZW)
  • HBV i przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B
  • Szczepienie przeciwko WZW typu B
  • Ostre wirusowe zapalenie wątroby u dziecka
  • Rak wątroby
  • Żółtaczka wszczepienna - czy jest bardzo zaraźliwa
  • Zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS)
  • Zakażenie HIV
  • WZW typu C i przewlekłe zapalenie wątroby