Profilaktyka pierwotna tężca i postępowanie w przypadku ekspozycji na materiał mogący stanowić ryzyko zakażenia

16.08.2010
Opracował: lek. Bartosz Szetela