Diagnostyka i leczenie zakażenia Helicobacter pylori – wytyczne American College of Gastroenterology

14.03.2012
oprac. lek. med. Jerzy Zduleczny, skrót do druku i aktualizację przygotował lek. med. Bartosz Szetela