Postępowanie w zakażeniu C. difficile u niemowląt i dzieci. Aktualne (2013) stanowisko AAP

Postępowanie w zakażeniu C. difficile u niemowląt i dzieci. Aktualne (2013) stanowisko AAP

Postępowanie w zakażeniu Clostridium difficile u niemowląt i dzieci. Aktualne (2013) stanowisko American Academy of Pediatrics

05.08.2013
Clostridium difficile infection in infants and children
Schutze G.E., Willoughby R.E., Committee on Infectious Diseases
Pediatrics, 2013; 131 (1): 196–200

Opracował dr med. Piotr Sawiec

Konsultowały: dr med. Andrea Horvath i prof. dr hab. med. Hanna Szajewska, Klinika Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dr hab. med. Gajane Martirosian, Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Wprowadzenie

Clostridium difficile jest bezwzględnie beztlenową laseczką Gram-dodatnią wytwarzającą przetrwalniki. Za występowanie objawów po zakażeniu tą bakterią odpowiadają wytwarzane przez nią toksyny A i B. Do zakażenia dochodzi drogą fekalno-oralną przez bezpośredni kontakt z zakażoną osobą lub nosicielem, albo ze skażonym przedmiotem. C. difficile jest najczęstszą przyczyną biegunki związanej z antybiotykoterapią i zakażeń szpitalnych, począwszy od bezobjawowej kolonizacji do zespołów klinicznych o różnym nasileniu. Do najcięższych należy rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy (krwista biegunka, gorączka i silny ból brzucha).