Zasady profilaktyki i nadzoru nad zakażeniami w zakładach opieki długoterminowej

Zasady profilaktyki i nadzoru nad zakażeniami w zakładach opieki długoterminowej
27.11.2013
dr hab. n. biol. Jadwiga Wójkowska-Mach1, dr hab. n. med. Barbara Gryglewska2, dr n. biol. Anna Różańska1, dr hab. n. med. Małgorzata Bulanda prof. UJ1